Procesbegeleiding

Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for.’

- Barack Obama

We leven in een interessant tijdperk waarin de technologische en digitale ontwikkelingen razendsnel gaan. Het zal niet lang meer duren of je koelkast bestelt zelf een pak melk, een chip in je lijf geeft aan of je een tekort aan vitaminen hebt en je kleding rolt uit de 3D printer. Nu al kun je heel eenvoudig virtueel in je eigen huiskamer een wedstrijd fietsen met mensen aan de andere kant van de wereld.

Kon een organisatie vroeger uit de voeten met een strategisch plan voor de komende vier jaar, nu werken wendbare organisaties met kortetermijndoelen en flexibele plannen. Logisch want de toekomst is niet voorspelbaar en wie niet snel reageert op ontwikkelingen wordt links en rechts voorbijgestreefd door start-ups en nieuwe concurrenten uit onverwachte hoek.

Deze tijd vraagt dus om mensen die niet zozeer zijn opgeleid met een bepaald functieprofiel en aangeleerde competenties maar om veerkrachtige en creatieve professionals die continu blijven leren en ontwikkelen. Steeds meer zijn er werknemers nodig die durven te doen, die leiderschap en eigenaarschap tonen en ondernemen. Die niet wachten op kaders en regels, maar werken vanuit een visie en een klant- en resultaatgerichte houding. Professionals die durven experimenteren en die elkaar aanmoedigen.  

De vaardigheden van de toekomst

Aanhoudende robotisering en automatisering blijven zorgen voor het verdwijnen van banen. 65% van de middelbare scholieren wordt opgeleid voor functies die nu nog niet bestaan. Creativiteit, samenwerking en communicatieve kwaliteiten worden steeds belangrijker in een wereld die in toenemende mate automatiseert. De sociale vaardigheden die steeds belangrijker worden zijn empathie, een positieve houding, de wil te blijven leren en de gave je aan te passen aan nieuwe situaties. Maar ook veerkracht is belangrijk, omdat banen in deze onzekere wereld elke paar jaar veranderen.

Bron: R. van Hooijdonk

AANBOD

1

Teamcoaching

Ik kan teams op weg helpen om stappen te zetten in autonomie. Dat kan gaan over visievorming, doelen stellen, talentherkenning, effectiever (en minder!) vergaderen reflecteren, brainstormen, keuzes maken, besluitvorming en samenwerking. Ik kan het team helpen en daarbij ook tools en werkvormen bieden die ze vervolgens zelf kunnen gebruiken, zodat het team meer eigenaar wordt van het groeiproces.

Om te weten waar de groeimogelijkheden van een team zit, gebruik ik graag het teamwiel van Martijn Vroemen. Ik leer het team hoe ze dit zelf kunnen inzetten en hoe ze de uitkomsten van de diagnose kunnen gebruiken voor het maken van een teamcontract.

Blijkt dat het team geen duidelijk doel heeft, dan kan ik helpen om te komen tot een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke, relevante (meetbare) doelen. Bij gedeelde verantwoordelijkheid kijk ik naar de teamdynamiek. Pakt iedereen eigenaarschap? Zijn er stille Willies en hoe komt dat? Open communicatie is makkelijker gezegd dan gedaan. Blijft iedereen op de hoogte, wordt informatie gedeeld? Is er genoeg contact? Is feedback geven - ook complimenten - normaal? Hoe kijkt het team naar elkaars kwaliteiten. Worden de verschillende talenten gezien en benut? Is er voldoende ruimte voor uiteenlopende opvattingen? Wordt er écht geluisterd? Kan het team zich flexibel aanpassen en wat is daarvoor nodig? Durft het team initiatief te nemen en wordt dat ook gestimuleerd in de organisatie?

2

Vernieuwing in co-creatie

Succesvolle vernieuwing zit ‘m in de kwaliteit van de uitvoering. En wat is daarvoor nodig? Co-creatie! Mensen die gemotiveerd zijn en die geloven in de gekozen vernieuwing. Dat lukt alleen als mensen meedenken over het probleem en de oplossing.

Ik help jouw team of organisatie graag bij verandering en vernieuwing in co-creatie. Geen planvorming achter de tekentafel, maar direct samen aan de slag met probleemverkenning, brainstorm, samen keuzes maken, pitch vormgeven, ideeën uitwerken en komen van idee naar actie. Want een goed idee zonder actie is als een klomp goud die je in de vijver gooit.  

3
Procesinrichting

Faciliteren organisatieverandering en vernieuwing

Hoe geef je het proces van organisatieverandering zo vorm dat je mensen uit alle geledingen betrekt zonder dat het een eindeloos lang proces wordt waar de energie wegloopt? Als je wilt, help ik met het inrichten van dit proces.

Ook kun je me inschakelen als facilitator tijdens een verandertraject. Bijvoorbeeld bij visie- en missie ontwikkeling of bij doorontwikkeling of invoering van zelforganisatie.

Ik zorg voor ruimte en veiligheid en stimuleer mensen om een stapje verder te zetten, buiten de box te denken, open te staan voor nieuwe mogelijkheden of een andere bril op te zetten. Daarbij kies ik zorgvuldig de juiste werkvormen. Ik werk op een waarderende manier met de focus op wat al goed gaat en waar kansen liggen voor verbetering of vernieuwing.

Sparren? Ik ben altijd te porren voor een kop koffie met een cupje melk. 

4
SAMEN IN PROCES

Begeleiden samenwerkingstrajecten 

Samenwerken: iedereen wil het, maar vaak levert het gedoe op, vermoeiende overleggen en een halfbakken compromis waar niemand warm voor loopt.

De kunst is om de focus te leggen op het gemeenschappelijk belang en te kijken wat er wel mogelijk is. Is iets al vaker geprobeerd? Mooi, dan heb je van de ervaringen geleerd kijk je waarom het nu wel gaat lukken.

Natuurlijk moet je soms even geduld hebben en het proces zijn werk laten doen. Een investering die zich uitbetaalt in de fase van uitvoering. Ik kan je helpen bij het vormgeven en begeleiden van samenwerkingsprocessen. Meer weten?

         De 4 voordelen van samenwerken:


         1. Als we gebruik maken van elkaars talenten, komen we tot beter resultaat: synergie. 


         2. Samen heb je meer impact, meer marketingkracht, kun je kosten en werk verdelen: win-win. 

         3. Vraagstukken zich niet laten persen in de reikwijdte of specialiteit van één organisatie. Je hebt elkaar keihard                       nodig. Succes dus ook alleen voorhanden is als je op alle terreinen tegelijk verandering brengt.

        4. De impact is altijd groter is als je met meer mensen, organisaties of partijen de krachten bundelt. Samen sta je sterk.

5
Kern van de onderneming

Levendige visie, missie en kernwaarden 

Waarom liggen zoveel missies, visies en kernwaarden te vereenzamen in een digitaal verdomhoekje? Verschillende oorzaken. Op de eerste plaats het proces. Dat vaak stopt na het benoemen van missie, visie en kernwaarden, terwijl betekenisgeving, beleving in de praktijk en verankering in processen en procedures nog moet beginnen! Zonder implementatie is het bepalen van missie/visie en kernwaarden weggegooid geld.

Natuurlijk kan het anders. Samen stilstaan en vooruitkijken en in woord en beeld een aansprekende missie, visie met bijbehorende kernwaarden formuleren kan een inspirerend en creatief traject zijn waardoor mensen weer (her)ontdekken wat hen bindt en waar ze trots op zijn. 

4 Veelgemaakte missers bij missies: 


        1. De tekst sluit niet aan bij de praktijk van medewerkers. Het laat ze koud, of ze zien geen link met hun dagelijks werk.                 Jammer! Een missie, visie en kernwaarden gaan alleen leven als medewerkers er warm voor lopen en denken 'Yes, hier             werk ik, hier wil ik aan bijdragen!; 

        2. Holle teksten. De abstracte termen vliegen je om de oren. Containerbegrippen die zo veelomvattend zijn dat ze van
            alles kunnen betekenen en daarmee op vrijwel iedere organisatie toepasbaar zijn. 

        3. Gebrek aan lef. Een visie is een droom met een deadline! Je moet dus weten wanneer je succesvol bent. Dan heb je
             een inspirerend doel voor ogen. Als de organisatie niet durft om een concreet smart-doel in de toekomst te benoemen
             of de discussie mondt uit in een slap compromis, dan ga je de gewenste focus makkelijk mislopen. 

        4. Risicoloze kernwaarden. Dat zijn kernwaarden die niet kriebelen, prikkelen, jeuken of schuren. Ze zijn levenloos,                         omdat ze te voor de hand liggend of vaag zijn, of omdat er geen gesprek is over de betekenis voor het gedrag op de                   werkvloer. 

Als je de manier waarop je naar de dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.

- Dr. Wayne Dyer 

Werkwijze

Interactief

We werken interactief waardoor mensen uitgenodigd worden actief mee te werken. Dat bevordert de kwaliteit, het draagvlak en je maakt gebruik van de kennis en ervaring die er is. Vaak werken we in kleine groepen wat de drempel verlaagt voor bescheiden of stillere mensen om hun bijdrage te leveren. Nieuwe invalshoeken of oplossingen krijg je alleen als je op nieuwe manier gaat kijken. Hiervoor gebruik ik creatieve werkvormen die anders denken en kijken stimuleren.

Focus

Onze aanpak is waarderend vernieuwend: met focus op de mogelijkheden, de pareltjes die er al zijn en de kleine successen die je onderweg boekt. We creëren alles twee keer. De eerste keer in gedachten, daarna in werkelijkheid. Wie denkt in mogelijkheden, baant de weg voor succes.

Plezier

Plezier geeft energie en werkt verbindend en geeft ruimte. Als werken weer spelen wordt, ben je nooit meer aan het werk.
We hanteren geen vaste stramien of methoden. We gebruiken uit allerlei stromingen en benaderingen dat wat werkzaam is in de situatie. Een opdracht zien we als een samenwerking waarbij we samen de route uitstippelen en onderweg bijsturen.