TRAINING

Als werken weer spelen wordt, hoef je nooit meer een dag te werken

Met elkaar in de flow komen, optimaal elkaars talent gebruiken, slagvaardig en doortastend elke uitdaging oppakken en onderweg leren, reflecteren en de strategie aanpassen met het doel scherp voor ogen. De werkelijkheid is vaak iets minder glorieus.

Werken in een (zelforganiserend) team betekent niet alleen aandacht voor het gezamenlijke doel, maar ook ruimte scheppen om met elkaar afspraken te maken over onder andere doelen, verantwoordelijkheden, besluitvormen,  communicatie, rollen en taken.

In de inhoud schieten is een herkenbare reflex, maar vroeg of laat komen er irritaties als veel ongezegd blijft. Onduidelijkheden over kwaliteit wanneer is het goed genoeg, wanneer zijn we succesvol), onduidelijke en vage doelen, onduidelijke besluitvorming, onvoorbereide vergaderingen, noem maar op. 

AANBOD

1

Talentgericht werken en stressreductie

We groeien als we ons talent inzetten. Als je dat ontdekt en gebruikt, lijkt het alsof alles vanzelf gaat. Je hebt energie voor tien. De tijd vliegt, je laadt je batterij op en je voelt je vrij! Je speelt, experimenteert en je zelfvertrouwen groeit. Maar wat nu als je steeds minder energie krijgt, je niet doet waar je goed in bent en je je niet gezien en gewaardeerd voelt? Wie de batterijen niet meer voldoende kan opladen en de veerkracht verliest zal meer last van stress krijgen en loopt het risico op een burn-out. Wat kun jij als medewerker doen om dit te voorkomen en wat mag je van de organisatie verwachten?

Samen met Helene Baarda verzorg ik graag een lichtvoetige en ervaringsgerichte Workshow in uw bedrijf  ‘Minder stress, gebruik talent’.

- Foto: Jorgen Wilmsen

"Dankjewel Nanette en Helene voor jullie inspirerende en verrassende Workshow. Zo zie je maar hoe je met gebruik makend van jullie talent ons als deelnemers weet te inspireren en aan te zetten tot nadenken."  

Henk van den Heuvel, HRM manager gemeente Venray 
 

2

Vernieuwingskracht losmaken

Eén ding is zeker: verandering en vernieuwing is geen fase maar een permanente staat van zijn. Zo is het ook in de natuur: een boom groeit, of een boom gaat dood. Het tempo van verandering ligt wel hoog, voor sommige mensen bijna niet bij te benen. De kunst is wel om open te blijven staan voor verbetering en vernieuwing. Niet door hollen maar juist af en toe bewust met elkaar stil te staan:

- Doen we nog de goede dingen? Hoe kunnen we die nog beter, slimmer, sneller, leuker doen?

- Waar lopen we tegen aan? Wat is nu eigenlijk het probleem (je kunt er behoorlijk over van mening verschillen!). Hoe gaan we dit (oude) probleem nu wél tackelen?

- Hoe kunnen we groeien? Wat moeten we daarvoor loslaten? Wat moeten we daarvoor overwinnen?

Startpunt voor verandering en vernieuwing is een probleem waar je wakker van ligt. En waar de gezochte en geprobeerde oplossingen niet werken. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. En die begint bij het probleem. Om te voorkomen dat je in de oude cirkel stapt is het eerst van belang om begrip en inzicht te krijgen waarom de oude oplossingen niet werkten. Soms doet echt luisteren en elkaar begrijpen al wonderen! Zijn we het erover eens dat het tijd is voor vernieuwing dan kan. 

Leiderschap is geen positie, het is een keuze.

3

Inzet van activerende werkvormen

Als je een presentatie houdt of workshop leidt, maak je je in eerste instantie druk om de inhoud. Logisch, je hebt een boodschap te melden, wilt een zinvolle discussie of komen tot een goed plan. Steeds vaker zoeken managers, workshopleiders naar passende interactieve werkvorm.

Wie slimme en passende werkvormen hanteert, slaagt erin mensen te prikkelen en uit te nodigen actief en zo nodig creatief mee te werken. 

Met de training Activerende werkvormen haal je méér uit je bijeenkomst, omdat interactieve werkvormen:

- helpen om de gewenste sfeer en energie te creëren

- sluiten aan bij verschillende leerstijlen en intelligenties en vergroten daarmee het leereffect

- stimuleren het groepsgevoel en vergroten de bereidheid samen te werken doen een beroep op de creativiteit, stimuleren buiten de eigen kaders te denken hebben soms een speels tintje wat plezier en energie oproept nodigen mensen uit eigen inbreng te leveren en verhoogt daarmee de betrokkenheid zorgen voor meer resultaat omdat je de aanwezige kennis en ervaring in de groep beter benut.

"Creativiteit is intelligentie die plezier maakt" - A. Einstein

Geïnspireerd?